Klaipėdos Vydūno gimnazijos pastato modernizavimo darbai, Sulupės g.26, Klaipėda