Pastato ikimokyklinio amžiaus vaikams statyba, Saulės g.1, Slengiai, Klaipėdos raj